telefon: +421 2 222 000 26
E-mail: kupele@sunflowers.sk, www: www.uzdrowiska-w-czechach.pl/pl
Tel.: +421 2 222 000 26
Uzdrowiska w Czechach>Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Niektóre dane przekazane podczas korzystania z tego portalu, produktów i usług spółki SUNFLOWERS agency s.r.o. z siedzibą w Bardejowie, ul. Mikulovská 17, 085 01, IČO: 36 491 403, wpisanej do Rejestru handlowego Sądu Powiatowego w Preszowie, Dział Sro, nr 14713/P (zwaną dalej "CK SUNFLOWERS agency"), mogą mieć charakter danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą nr 428/2002 Zb. o ochronie danych osobowych. Spółka CK SUNFLOWERS agency kieruje się w swoich działaniach zgodnie z tą ustawą w celu ochrony danych osobowych.

CK SUNFLOWERS agency gromadzi, pozyskuje i przetwarza dane osobowe głównie w następujących celach, a także w działaniach pozostających z nimi w związku:

- rezerwacja pobytu i związana z tym administracja,
- świadczenie usług związanych z pobytem, które spółka oferuje we współpracy ze swoimi partnerami handlowymi,
- organizowanie konkursów i akcji promocyjnych przez spółkę,
- rozpatrywanie skarg i reklamacji.

Pod pojęciem „dane osobowe” rozumie się głównie imię i nazwisko klienta, ew. uczestnika pobytu, jego adres pocztowy i e-mail, numer telefonu, data urodzenia. Ze względu na fakt, że osoba dokonująca rezerwacji pobytu lub usługi może to zrobić dla większej liczby osób, konieczne jest aby ta osoba przekazała spółce dane osobowe wszystkich osób dla których dokonuje rezerwacji.

Rezerwacja pobytu

Powyższe dane osobowe podane klientowi przy rezerwacji pobytu umożliwiają sprawną rezerwację zakwaterowania, wyżywienia i innych usług zgłoszonych przez klienta podczas rezerwacji. Dane osobowe zgłoszone ten sposób będą też wykorzystane w przypadku potrzeby skontaktowania się z klientem z powodu różnych zmian w jego rezerwacji.

Usługi świadczone w związku z pobytem

Spółka CK SUNFLOWERS agency świadczy usługi związene z pobytem w zakresie organizacji transportu klientów z dworca kolejowego, autobusowego lub lotniska do miejsca zakwaterowania klienta jedynie na jego wyraźne zgłoszenie.
Transport jest organizowany przez partnerów spółki CK SUNFLOWERS agency. W celu zorganizowania transportu, konieczne jest udostępnienie przez spółkę danych osobowych klienta partnerowi w niezbędnym zakresie, zazwyczaj imię i nazwisko.

Organizowanie konkursów i akcji promocyjnych

Jeżeli klient wyrazi chęć wzięcia udziału w konkursie lub skorzystania z promocji spółki CK SUNFLOWERS agency, niezbędne jest udostępnienie przez niego danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie i ogłoszenia wyników, a także ewentualnego powiadomienia zwycięzców. Udział w konkursach i akcjach promocyjnych jest dobrowolne i oznacza tym samym, że pozyskane dane osobowe uczestników będą dodane do bazy danych spółki.
Uczestnicy mają możliwość wystąpienia w dowolnym czasie o usunięcie z bazy spółki.

Reklamacje

Przy postępowaniu reklamacyjnym niezbędne jest przekazanie CK SUNFLOWERS agency danych osobowych wskazanych we wstępie, jak również innych danych, jak np. numer konta, nazwa banku w którym klient prowadzi rachunek itp.

Gromadzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

CK SUNFLOWERS agency gromadzi i pozyskuje dane osobowe wyłącznie przez bezpośredni kontakt telefoniczny lub osobowy z klientem lub za pośrednictwem systemu informatycznego przy wykorzystaniu strony internetowej. Dane osobowe są zapisane w formie elektronicznej i są przechowywane w bazie elektronicznej spółki.

Ochrona danych osobowych i ich udostępnianie osobom trzecim

Dostęp do danych osobowych klientów mają tylko pracownicy spółki, każdy z nich jest obowiązany do zachowania tajemnicy. Dane osobowe klientów są udostępniane przez spółkę tylko jej partnerom handlowym w niezbędnym zakresie i to wyłącznie w celu świadczenia usług przez spółkę CK SUNFLOWERS agency w związku z realizacją pobytów i usług, jak również organom państwowym w przypadku takiego obowiązku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgoda klienta

Korzystając z usług spółki CK SUNFLOWERS agency i biorąc udział w promocjach przez nią organizowanych, klient lub uczestnik wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w sposób podany powyżej. Jeżeli klient zdecyduje się na skorzystanie z usług spółki lub wzięcie udziału w akcjach promocyjnych, jest obowiązny udostępnić spółce swoje dane osobowe w celach i w zakresie jakie są tu określone. W związku z przekazaniem i przetwarzaniem danych osobowych klienta, ma on prawa wynikające szczególnie z ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami.
Przełącz na wersję mobilną